DrSmile logo

DrSmile Polska - dane firmy

DrSmile Polska Sp. z o.o., Aleje Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa

KRS: 0000892882
NIP: 5223200514
REGON: 388640345

Kapitał zakładowy: 505 000,00 PLN

KONTAKT

Nowi klienci: [email protected]
Pacjenci: [email protected]
Telefon: +48 729 086 018
Strona internetowa: https://www.drsmile.pl

Regulamin Planu Leczenia