Oświadczenie

o wyrażeniu zgody

Oświadczający wyraża zgodę na udział we wstępnej konsultacji stomatologicznej z dentystą partnerskim współpracującym (dalej “dentysta partnerski”) i/lub dentystą zatrudnionym w DrSmile Polska sp. z o.o., ul. Aleje Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa, Polska (dalej “DrSmile Polska”) oraz na wykonanie skanu 3D swojego uzębienia, w celu sporządzenia indywidualnego planu leczenia dla ewentualnego późniejszego zakupu nakładek prostujących DrSmile. Wyraża on również zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez DrSmile Polska, DZK Deutsche Zahnklinik GmbH, Königsallee 92a, 40212 Düsseldorf, Niemcy (dalej „DZK“), Urban Technology GmbH, Brunnenstraße 128, 13355 Berlin, Niemcy (dalej “UT”), i/lub PlusDental Poland sp. z o. o, ul. Romana Dmowskiego 3 lok. 9 50-203 Wrocław, Polska (dalej “PlusDental Poland”) (UT, DZK, DrSmile Polska i PlusDental Poland są łącznie określane jako "Spółki Grupy DrSmile", a każda z nich jako "Spółka Grupy DrSmile"), i dentystów partnerskich w kontekście danych osobowych oraz danych zdrowotnych, jak i na przekazywanie tych danych w całości lub w części, między sobą i stronami trzecimi kooperującym z nimi (dalej “Partner Współpracujący”).

Przedmiot oświadczenia o wyrażeniu zgody

Ogólne dane osobowe, np: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, płeć
Dane zdrowotne, np: szczegóły dotyczące chorób, stan uzębienia, skan 3D uzębienia, choroby przeszłe, choroby towarzyszące, wyniki wywiadu lekarskiego
Dane zebrane w związku z analizą
Dokumentacja fotograficzna (fotografie)
Dane istotne do zawarcia umowy, np. klasyfikacja jako klient pakietu S, M lub L

 

Cel oświadczenia o wyrażeniu zgody

W szczególności ogólne dane osobowe osoby wyrażającej zgodę są firmom Spółki Grupy DrSmile niezbędne do nawiązania kontaktu i realizacji umowy na wykonanie i dostawę szyn dentystycznych.

W tym celu wykonywany jest skan 3D, w razie potrzeby również dokumentacja fotograficzna uzębienia oświadczającego. Dodatkowo przechowywane są wyniki wywiadu medycznego oraz, częściowo wyżej wymienione, inne dane dotyczące stanu zdrowia osoby oświadczającej zgodnie z art. 9 niemieckiego rozporządzenie podstawowego o ochronie danych osobowych DSGVO (dalej “DSGVO”), jak również wszystkie dane istotne dla danej umowy.

W razie potrzeby, w celu przechowywania danych, zalecenia lekarskiego i planowania leczenia (przez DrSmile Polska, ale także przez współpracujących lekarzy partnerów), przygotowania planu leczenia i produkcji nakładek na zęby (przez współpracujące laboratoria dentystyczne), Spółki Grupy DrSmile przekazują zebrane dane w całości lub w części wyżej wymienionym osobom trzecim (część z nich należy do tej samej grupy przedsiębiorstw, do której należą również Spółki Grupy DrSmile).  

Spółki Grupy DrSmile mogą również przekazywać dane Partnerom Współpracującym ze Spółkami Grupy DrSmile, którzy mogą mieć siedzibę nie tylko w Republice Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej, ale także na przykład w USA lub Szwajcarii, tj. w krajach, w których nie ma zastosowania Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Uwaga dotycząca USA: od 16 lipca 2020 r. nie obowiązuje już (częściowa) decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony dla USA, tzw. tarcza prywatności. USA są zatem tak zwanym niezabezpieczonym krajem trzecim. Oznacza to, że poziom ochrony danych w USA nie jest taki sam jak w UE. Istnieje zatem ryzyko, że dane będą przetwarzane do celów osób trzecich bez wiedzy osoby, której dane dotyczą, że dane mogą nie być chronione przed dostępem osób trzecich oraz że osoba, której dane dotyczą, może nie być w stanie dochodzić żadnych praw do ochrony danych (np. poprzez złożenie skargi do organu ochrony danych). W szczególności rząd USA może mieć możliwość dostępu do danych, na przykład w kontekście uprawnień do gromadzenia danych wywiadowczych na mocy sekcji 702 FISA i rozporządzenia wykonawczego nr 12 333. Obywatele UE nie mają skutecznej ochrony prawnej przed takim dostępem w USA lub UE. Wybierając Partnerów Współpracujących, Spółki Grupy DrSmile zobowiązują się do zapewnienia, że dane mogą być udostępniane tylko wtedy, gdy współpracujący Partner jest do tego prawnie zobowiązany. Spółki Grupy DrSmile dążą również do zapewnienia, że Partnerzy Współpracujący, przestrzegają ustaleń opublikowanych przez Komisję Europejską, tak zwanych Standardowych klauzul umownych (SCC).

Gromadzenie, zapisywanie i przekazywanie danych ma na celu umożliwienie sprawnego przebiegu procesu planowania i dostawy szyn prostujących oraz optymalnej konsultacji i wsparcia osoby wyrażającej zgodę.

Deklaracja

Oświadczający wyraża zgodę na przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie dotyczących go danych osobowych, w tym danych dotyczących jego stanu zdrowia. Wyraża on również zgodę na sporządzenie, przechowywanie i przekazywanie dokumentacji fotograficznej, jak np. skanów 3D jego uzębienia. Wyraża on ponadto zgodę na przekazanie przez Spółki Grupy DrSmile wyżej wymienionych danych osobom trzecim. Dotyczy to również licencjonowanych lekarzy dentystów, z którymi Spółki Grupy DrSmile współpracują w celu inicjowania i realizacji umów.

Przekazanie danych innym, partnerom współpracującym ze Spółkami Grupy DrSmile, osobom trzecim, np. laboratoriom stomatologicznym w celu przygotowania planu leczenia, wykonania nakładek prostujących oraz zabezpieczenia dostawy, jest również objęte zgodą na realizację celu umowy. Wykorzystanie danych do celów innych niż wymienione jest niedozwolone, chyba że nastąpi prawnie dozwolona zmiana celu w rozumieniu art. 6 IV DSGVO. Oświadczający wyraża zgodę na nawiązywanie z nim kontaktu przez Spółki Grupy DrSmile za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu w celu dalszej realizacji umowy oraz w celach informacyjnych, jak również za pośrednictwem (również częściowo nieszyfrowanej, a więc teoretycznie mniej bezpiecznej) poczty elektronicznej, portali społecznościowych, komunikatorów, np. Whatsapp, lub telefonicznie, a także na nagrywanie rozmów telefonicznych w celu dokumentacji, zapewnienia jakości usług oraz w celu udowodnienia zawarcia umowy, o ile oświadczający udostępni niezbędne dane kontaktowe.

Oświadczający wyraża ponadto zgodę na przekazywanie jego danych partnerom współpracującym ze Spółkami Grupy DrSmile w celach marketingowych, pod warunkiem, że dane te zostaną niezwłocznie po ich przekazaniu (tj. przed dalszym przetwarzaniem) zanonimizowane.

Osoba wyrażająca zgodę ma prawo w każdej chwili zażądać od Spółek Grupy DrSmile informacji o dotyczących jej osoby przechowywanych danych oraz zażądać ich korekty, usunięcia i zablokowania.

Osoba wyrażająca zgodę, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w formie zanonimizowanej na potrzeby badań klinicznych oraz na przekazywanie ich w tym celu Partner Współpracujący

Niniejsza zgoda może być dowolnie odwołana poprzez nieformalne oświadczenie złożone wobec Spółki Grupy DrSmile ze skutkiem na przyszłość bez podania powodu odwołania.

Dane przetwarzane przed odstąpieniem od zgody pozostają nienaruszone i nie zostaną automatycznie usunięte; zastosowanie mają jednak ogólne zasady dotyczące roszczeń o usunięcia na podstawie DSGVO. W przypadku pytań dotyczących niniejszej deklaracji lub innych kwestii związanych z ochroną danych osobowych, strona wyrażająca zgodę może w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych (e-mail: [email protected]

DR SMILE logo for Damian
DR SMILE
0 / 0
informacje o leczeniuarrow
Kontaktarrow
 • Pytania i odpowiedzi / Czat na żywo
 • [email protected]
 • +48 729 086 018 (Pon.-Pt. 8:00-17:30)
 • Media
Social Media
 • social icon
 • social icon
 • social icon
 • social icon
 • social icon
 • social icon
 • social icon

©2024 DR SMILE