DrSmile logo

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody

Oświadczający wyraża zgodę na udział we wstępnej konsultacji stomatologicznej z dentystą partnerskim współpracującym (dalej “dentysta partner”) i/lub dentystą zatrudnionym w DrSmile Polska sp. z o.o., ul. Aleje Ujazdowskie 41, 00-5400 WARSZAWA, Polska (dalej “DrSmile Polska”) oraz na wykonanie skanu 3D swojego uzębienia, w celu sporządzenia indywidualnego planu leczenia dla ewentualnego późniejszego zakupu szyn prostujących DrSmile. Wyraża on również zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez DrSmile Polska, DZK Deutsche Zahnklinik GmbH, Königsallee 92a, 40212 Düsseldorf, Niemcy (dalej „DZK“) i/lub Urban Technology GmbH, Brunnenstraße 128, 13355 Berlin, Niemcy (dalej „UT“; UT, DZK i DrSmile Polska są łącznie określane jako "Spółki Grupy DrSmile", a każda z nich jako "Spółka Grupy DrSmile") w tym kontekście danych osobowych oraz danych zdrowotnych, jak i na przekazywanie tych danych w całości lub w części stronom trzecim kooperującym z nimi (dalej “Partner Współpracujący”).

Przedmiot oświadczenia o wyrażeniu zgody

  • Ogólne dane osobowe, np: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, płeć

  • Dane zdrowotne, np: szczegóły dotyczące chorób, stan uzębienia, skan 3D uzębienia, choroby przeszłe, choroby towarzyszące, wyniki wywiadu lekarskiego

  • Dane zebrane w związku z analizą

  • Dokumentacja fotograficzna (fotografie)

  • Dane istotne do zawarcia umowy, np. klasyfikacja jako klient pakietu S, M lub L

 

Cel oświadczenia o wyrażeniu zgody

W szczególności ogólne dane osobowe osoby wyrażającej zgodę są firmom Spółki Grupy DrSmile niezbędne do nawiązania kontaktu i realizacji umowy na wykonanie i dostawę szyn dentystycznych.

W tym celu wykonywany jest skan 3D, w razie potrzeby również dokumentacja fotograficzna uzębienia oświadczającego. Dodatkowo przechowywane są wyniki wywiadu medycznego oraz, częściowo wyżej wymienione, inne dane dotyczące stanu zdrowia osoby oświadczającej zgodnie z art. 9 niemieckiego rozporządzenie podstawowego o ochronie danych osobowych DSGVO (dalej “DSGVO”), jak również wszystkie dane istotne dla danej umowy.

W razie potrzeby, w celu przechowywania danych, zalecenia lekarskiego i planowania leczenia (przez DrSmile Polska, ale także przez współpracujących lekarzy partnerów), przygotowania planu leczenia i produkcji nakładek na zęby (przez współpracujące laboratoria dentystyczne), Spółki Grupy DrSmile przekazują zebrane dane w całości lub w części wyżej wymienionym osobom trzecim (część z nich należy do tej samej grupy przedsiębiorstw, do której należą również Spółki Grupy DrSmile). 

Partnerzy Współpracujący ze Spółkami Grupy DrSmile mogą mieć swoje siedziby nie tylko w Republice Federalnej Niemiec, ale także np. w USA lub Szwajcarii, czyli w krajach, w których nie obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej. Oznacza to, że jednakowo wysoki poziom ochrony danych jak w Unii Europejskiej może nie być w pełni zagwarantowany w każdym indywidualnym przypadku. Przy wyborze partnerów do współpracy Spółki Grupy DrSmile zobowiązują się do zapewnienia porównywalnego poziomu ochrony danych jak w Unii Europejskiej, a w szczególności udostępnienie danych następuje tylko wtedy, gdy partner jest do tego prawnie zobowiązany. Spółki Grupy DrSmile dokładają również starań, aby ich partnerzy umowni stosowali tzw. europejskie standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Unii Europejskiej, które są uznane za wystarczającą gwarancję dotrzymania standardów unijnych w rozumieniu art. 46 DSGVO.

Gromadzenie, zapisywanie i przekazywanie danych ma na celu umożliwienie sprawnego przebiegu procesu planowania i dostawy szyn prostujących oraz optymalnej konsultacji i wsparcia osoby wyrażającej zgodę.

Deklaracja

Oświadczający wyraża zgodę na przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie dotyczących go danych osobowych, w tym danych dotyczących jego stanu zdrowia. Wyraża on również zgodę na sporządzenie, przechowywanie i przekazywanie dokumentacji fotograficznej, jak np. skanów 3D jego uzębienia. Wyraża on ponadto zgodę na przekazanie przez Spółki Grupy DrSmile wyżej wymienionych danych osobom trzecim. Dotyczy to również licencjonowanych lekarzy dentystów, z którymi Spółki Grupy DrSmile współpracują w celu inicjowania i realizacji umów.

Przekazanie danych innym, partnerom współpracującym ze Spółkami Grupy DrSmile, osobom trzecim, np. laboratoriom stomatologicznym w celu przygotowania planu leczenia, wykonania nakładek prostujących oraz zabezpieczenia dostawy, jest również objęte zgodą na realizację celu umowy. Wykorzystanie danych do celów innych niż wymienione jest niedozwolone, chyba że nastąpi prawnie dozwolona zmiana celu w rozumieniu art. 6 IV DSGVO. Oświadczający wyraża zgodę na nawiązywanie z nim kontaktu przez Spółki Grupy DrSmile za pośrednictwem poczty, (również częściowo nieszyfrowanej, a więc teoretycznie mniej bezpiecznej) poczty elektronicznej, portali społecznościowych, komunikatorów np. WhatsApp lub telefonu, w celu dalszej realizacji umowy oraz w celach informacyjnych i reklamowych, a także na nagrywanie rozmów telefonicznych w celu zapewnienia jakości usług, o ile oświadczający udostępni niezbędne dane kontaktowe.

Oświadczający wyraża ponadto zgodę na przekazywanie jego danych partnerom współpracującym ze Spółkami Grupy DrSmile w celach marketingowych, pod warunkiem, że dane te zostaną niezwłocznie po ich przekazaniu (tj. przed dalszym przetwarzaniem) zanonimizowane.

Osoba wyrażająca zgodę ma prawo w każdej chwili zażądać od Spółek Grupy DrSmile informacji o dotyczących jej osoby przechowywanych danych oraz zażądać ich korekty, usunięcia i zablokowania.

Niniejsza zgoda może być dowolnie odwołana poprzez nieformalne oświadczenie złożone wobec Spółki Grupy DrSmile ze skutkiem na przyszłość bez podania powodu odwołania.

Dane przetwarzane przed odstąpieniem od zgody pozostają nienaruszone i nie zostaną automatycznie usunięte; zastosowanie mają jednak ogólne zasady dotyczące roszczeń o usunięcia na podstawie DSGVO. W przypadku pytań dotyczących niniejszej deklaracji lub innych kwestii związanych z ochroną danych osobowych, strona wyrażająca zgodę może w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych (e-mail: datenschutzbeauftragter@drsmile.de

Ekomi gold
Opinie klientów
review-stars
4.7 / 5
Zobacz feedback
No Logo
No Logo
Nasze Clear Alignerarrow
Placówkiarrow
Firmaarrow
OBSERWUJ NAS
  • social icon
  • social icon

©2021 DrSmile