Leczenie alignerami i badania naukowe

Terapia alignerami oparta na dowodach naukowych w cyfrowej stomatologii

Corinna Romke | 03 kwietnia 2023
Terapia alignerami oparta na dowodach naukowych w cyfrowej stomatologii

Stomatolodzy mają możliwość urozmaicenia i poszerzenia zakresu usług oferowanych przez ich gabinet o leczenie DR SMILE. To pacjent zgłasza lekarzowi stomatologowi chęć przeprowadzenia leczenia DR SMILE w celu estetycznej korekty ustawienia zębów.  Życzenia pacjenta indywidualnego są traktowane priorytetowo, podobnie jego potrzeby. Stanowią one decydujący punkt odniesienia przy tworzeniu planu leczenia. W stomatologii opartej na badaniach naukowych nie podejmuje się żadnych działań bez zgody pacjenta i bez uwzględnienia jego życzeń. Zasadą jest, że stomatolog pośredniczy między interesem pacjenta a wynikami badań naukowych.

Jeśli pacjent, motywowany chęcią uzyskania prostszych zębów, zgłasza się na leczenie do DR SMILE, nie oznacza to, że rzeczywiście zostanie poddany leczeniu. Dzieje się tak dlatego, że tak jak w przypadku każdego leczenia stomatologicznego, DR SMILE ocenia, czy pacjent kwalifikuje się do leczenia i czy leczenie nakładkami jest najlepszą możliwą opcją leczenia dla pacjenta. W DR SMILE dentyści oceniają, czy leczenie nakładkami jest możliwe do zastosowania jako środek do osiągnięcia pożądanego celu na podstawie szczegółowej oceny przed rozpoczęciem leczenia. Stomatolodzy określają potrzebę leczenia i zapewniają profesjonalnie uzasadnioną ocenę skuteczności leczenia. Innymi słowy, jeśli istnieją przeciwwskazania lub jeśli leczenie nakładkami nie osiągnie celu w przypadku konkretnego pacjenta, wówczas leczenie jest odrzucane, a pacjent kierowany do innego specjalisty.

To, co oznaczają badania naukowe oparte na faktach w stomatologii, jest przedmiotem wielu dyskusji. Zasadniczo medycyna oparta na badaniach naukowych to sumienne, jednoznaczne i rozsądne wykorzystanie aktualnie najlepszych badań naukowych do podejmowania decyzji dotyczących opieki stomatologicznej nad indywidualnym pacjentem. Wiedza kliniczna jest połączona z najlepszymi dostępnymi zewnętrznymi dowodami klinicznymi pochodzącymi z badań. Wiąże się to z tworzeniem systematycznych metod zbierania, oceny i organizowania danych. Dowody ujawniają luki w literaturze naukowej i wskazują na potrzebne badania w celu uzyskania dowodów naukowych. W praktyce podejście dental evidence często okazuje się trudne do wdrożenia, ponieważ brakuje możliwości zbierania i oceny danych na odpowiednią skalę. Jak dotąd jest to możliwe jedynie w międzynarodowych grupach badawczych.

Na przykład, jak wykazują badania, dowody dotyczące skuteczności klinicznego leczenia nakładkami są nadal umiarkowane (1). Badania wykazały, że leczenie nakładkami jest szczególnie skuteczne w przypadku łagodnych i umiarkowanych wad zgryzu, a w cięższych przypadkach dają gorsze wyniki niż aparaty stałe. Udoskonalenia w zakresie konstrukcji nakładek, materiałów, aplikacji informatycznych i attachementów, mogą zwiększyć możliwości wykonywania trudnych ruchów zębów. Według obecnych badań zdrowie przyzębia jest na wyższym poziomie w przypadku stosowania nakładek w porównaniu z aparatami stałymi, co jest logiczne (2). Wynika to z faktu, że czyszczenie zębów jest dla pacjenta łatwiejsze podczas leczenia nakładkami, ponieważ są one wyjmowane, a zatem mniej płytki nazębnej może przylegać do zębów. Inne badania, na przykład dotyczące czasu trwania leczenia, dały sprzeczne wyniki. Przeglądy systematyczne dotyczące skuteczności leczenia nakładkami mają pewne ograniczenia. Prowadzi to do wniosku, że należy przeprowadzić nowe badania w celu poprawy bazy dowodowej - zwłaszcza, że większość badań dotyczy tylko jednego systemu aligner, a mianowicie systemu lidera rynku. Może to powodować stronniczość wyników. Uwzględnienie w przyszłych badaniach innych dostawców, jak również DR SMILE, mogłoby doprowadzić do nowych spostrzeżeń.

DR SMILE może wnieść cenny wkład w badania naukowe. Jako pionier w dziedzinie stomatologii cyfrowej, firma posiada bardzo duży zasób danych cyfrowych, które mogą być wykorzystane do badania skuteczności leczenia nakładkami, a obecnie są już wykorzystywane do wewnętrznych celów poprawy jakości. Zasób danych jest unikalny. DR SMILE z powodzeniem leczył ponad 100 000 pacjentów od momentu powstania w 2017 roku. Analizując zanonimizowane dane, można uzyskać cenne spostrzeżenia na temat skuteczności leczenia, na podstawie których w razie potrzeby można ponownie zdefiniować standardy stomatologiczne. Dzięki danym cyfrowym można szczegółowo prześledzić ruchy zębów wywołane przez nakładki. 

Ponieważ DR SMILE ceni sobie stomatologię opartą na dowodach, firma zaczęła prowadzić i publikować własne, recenzowane badania. W ten sposób firma wnosi znaczący wkład w stomatologiczną opiekę zdrowotną. W przyszłości dokładność leczenia nakładkami można poprawić dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii i modeli uczenia maszynowego (machine learning), ulepszeniu konstrukcji nakładek i materiałów, zmniejszeniu ilości pracy wymaganej dla każdej nakładki oraz wykorzystaniu attachementów i praw własności intelektualnej w bardziej ukierunkowany sposób. Właśnie nad tym pracuje firma DR SMILE. Evidence-based.

1. Y. Yassir, S. Nabbat, G. McIntyre, D. Bearn (2022): Clinical effectiveness of clear aligner treatment compared to fixed appliance treatment: an overview of systematic review. Clinical Oral Investigations (2022) 26:2353–2370.  https://doi.org/10.1007/s00784-021-04361-1

2. Rossini G, Parrini S, Castroflorio T, Deregibus A, Debernardi CL (2015) Periodontal health during clear aligners treatment: a systematic review. Eur J Orthod 37(5):539–543. https://doi.org/ 10.1093/ejo/cju083


DR SMILE logo for Damian
DR SMILE
0 / 0
informacje o leczeniuarrow
Kontaktarrow
 • Pytania i odpowiedzi / Czat na żywo
 • [email protected]
 • +48 729 086 018 (Pon.-Pt. 8:00-17:30)
 • Media
Social Media
 • social icon
 • social icon
 • social icon
 • social icon
 • social icon
 • social icon
 • social icon

©2024 DR SMILE